Du skal være fyldt 18 år for at tilgå indholdet på denne side.

Indtast din fødselsdag

Nej, jeg er ikke fyldt 18 år.

Nyheder

09
dec 2015

Vind billetter til VinterZOO med Albani

Der er nok man­ge, der pri­mært for­bin­der Oden­se ZOO med en som­mer og sol, men det er selv­føl­ge­lig ikke til­fæl­det, og dy­re­ne er der jo na­tur­lig­vis hele året rundt.

Oden­se ZOO by­der igen i år vel­kom­men til Vin­ter­ZOO hvor be­sø­gen­de kan op­le­ve ha­ven en på en lidt an­den måde end de mu­lig­vis er vant til.

Den 28. novem­ber åb­ne­de Oden­se ZOO dø­re­ne op for det­te års ud­ga­ve, hvor der som al­tid er røde kin­der, varm ka­kao, dy­re­un­ger der op­le­ver sne for før­ste gang i de­res liv, tyk vin­ter­pels og mas­ser er af gode op­le­vel­ser.

Da Oden­se ZOO er en af vo­res rig­tig gode sam­ar­bejds­part­ne­re har vi mu­lig­he­den at for at sen­de nog­le hel­di­ge vin­de­re i en tur i Vin­ter­ZOO, hvor de ud­over ind­gan­gen også kan få en øl el­ler so­da­vand i på Kat­hman­du.

Der er 4 bil­let­ter + drink­bil­let­ter til en hel­dig vin­der, der bli­ver truk­ket den 20. de­cem­ber, lige i tid til ju­le­fe­ri­en.

Du kan læse meget mere om, hvad du kan opleve i til VinterZOO her

Ka' du li' hvad du læser?

Kategorier

Denne nyhed er tagget som Konkurrencer.